***Denne artikkelen tar for seg faktorene som bestemmer prisen på Sheasmør som har blitt grundig testet og sertifisert som Certified Premium smør tilbud  Grade A gjennom et uavhengig testlaboratorium. Denne artikkelen tar ikke for seg faktorene som bestemmer prisen for klasse B, C, D, F, ugradert og/eller raffinert sheasmør. Eventuelle referanser til “Sheasmør eller “Smør” i denne artikkelen refererer til sertifisert premiumklasse A Sheasmør.***

Mengdene av Grade A Shea som kærgården tilbud kjøpes på markedet kan variere fra noen få unser til et tonn eller mer. Hvis man driver med håndlage hudpleieprodukter fra Shea, eller bare importerer sheasmøret for å selge det videre, kan prisen på smøret være alt fra $7/lb til $25/lb.

Prisen på Grade A Shea avhenger av flere faktorer. Disse faktorene, ikke i noen spesiell rekkefølge, inkluderer:

Antall som kjøpes
Hvor det kommer fra (direkte fra Afrika, eller fra et lager) og smørets alder
Infrastruktur/forhold i landet produktet kommer fra
Forholdet mellom kjøper og selger
Importavgifter
Kostnad for frakt
Årets sesong
Markup Prosent

Vi vil undersøke hver av disse elementene individuelt.

Antall som kjøpes: Vanligvis, jo mer som kjøpes, jo bedre pris kan man få. Hvis man kjøper massevis av Shea, vil de få et bedre tilbud enn personen som kjøper 100 lbs, og de vil i sin tur få et bedre tilbud enn personen som kjøper 10 lbs.

Hvor det sendes fra (direkte fra Afrika, eller fra et lager) og Age of Butter: Et godt parti Shea Butter har en holdbarhet på 1 ½ til 2 år. Det bør brukes innenfor den tidsrammen for å sikre at smørets helbredende egenskaper forblir intakte.

Hvis en kunde bestiller mer enn 100 pund shea, må den mer enn sannsynlig sendes direkte fra Afrika. Kunder som bestiller i store mengder bør be Shea Butter-leverandøren om et laboratorieanalysesertifikat som inneholder DATOEN Shea Butter ble testet. Jo eldre smøret er, desto bedre prisrabatter da grossisten bare ønsker å få det smøret fra hendene. Men jo eldre smøret er, desto dårligere kvalitet er smøret, og til slutt er det kunden som taper i handelen.

Infrastruktur og/eller tilstand på veiene i det afrikanske landet produktet kommer fra: Sheatrær vokser ikke nær kysthavnene i Afrika. Og dessverre, i de fleste Shea Butter-produserende land, støtter ikke infrastrukturen alltid tunge lastebiler som kjører på veiene. Noen Shea Butter-varianter dyrkes også i Øst-Afrika. Selv om denne Sheaen er mykere og noe mer ønskelig for forbrukere som bruker råformen, er den dyrere å få tak i, på grunn av politisk ustabilitet i disse landene. Alle disse faktorene kan bidra til høyere transportkostnader for smøret.

Forholdet mellom kjøper og selger: Noen ganger vil selgere gi prisrabatter til kjøpere som har gjort forretninger med dem i bestemte perioder. Det er en god idé å bygge et solid forhold til en eller to pålitelige leverandører. På den måten kan man nyte fordelene med konsekvent smør av høy kvalitet og gunstige priser hver gang.

Importavgift: Shea fra land som er godkjent av African Growth and Opportunity Act (AGOA) har ingen importavgift som en del av AGOA-avtalen. AGOA tilbyr insentiver for afrikanske land til å fortsette arbeidet med å åpne sine økonomier og bygge frie markeder. Noen få afrikanske shea-produserende land er imidlertid ikke AGOA-godkjent, og sheasmør som kommer fra disse landene er underlagt en importavgift.

Kostnader ved frakt av Shea: Dette er en av de største faktorene angående prisen på Shea-smør av klasse A. På det tidspunktet denne artikkelen ble skrevet, er den omtrentlige kostnaden for å sende alt fra ett til 18 tonn Shea Butter fra Vest-Afrika rundt $5 000 USD for frakt via sjøen og omtrent det dobbelte med fly. Selve smøret koster mellom $6 USD og $8 USD per pund, eller $6000 USD til $8000 USD. For å importere 1 tonn Shea til USA koster det omtrent mellom $11 000 USD og $13 000 USD.

Grad A Shea blir testet i laboratoriet og “fingeravtrykk” før den forlater Afrika og blir testet på nytt og fingeravtrykk verifisert når den kommer inn i amerikanske havner for å sikre at den oppfyller kvalitetsstandardene og at smøret man har bestilt er det samme smøret som kommer. Dette er også et hjelpemiddel for å motvirke “agn og bytte”. Det er en kostnad ved denne testingen, men fordelene oppveier langt kostnadene, siden testingen vil sikre at smøret er av høyeste kvalitet som er tilgjengelig – med lengst holdbarhet.

Fraktkostnadene må også ta hensyn til den amerikanske havnen som Shea ankommer. Havnehavnene varierer, men Shea kan ankomme havnene i New York, Seattle, Baltimore og Los Angeles bare for å nevne noen. Når smøret kommer fra Afrika, må det leveres med jernbane, fly eller lastebil til den endelige destinasjonen. Som man kan tenke seg er det dyrere for smøret å bli levert til