Wpisz wyrażenie „Christian Brain science” w wyszukiwarce internetowej. ostatnio zrobiłem. Z pierwszych 10 zarejestrowanych Trening słuchowy Warszawa  lokalizacji, 5 potępiło badania mózgu jako „psycho-grzech”, „psycho-bełkot” lub „najbardziej śmiercionośny rodzaj innowacji, jaki kiedykolwiek spotkał Kongregację”. różne miejsca docelowe uznają naukę o mózgu za znaczącą dyscyplinę naukową, przewidywalną z perspektywy chrześcijańskiej i zasługującą na badania. Internet odzwierciedla fakt, że badanie mózgu jest jednym z najbardziej wątpliwych i destrukcyjnych przedmiotów szkolnych wśród dzisiejszych chrześcijan.

Jakie jest tu znaczenie Dietetyk Warszawa  dla samouków? Niektórzy samoucy-chrześcijanie przyznają, że badania mózgu są odrzucane, inni całkowicie je odrzucają, a niektórzy zmagają się z tym, które aspekty uznać, a które odrzucić. W tym artykule zaleca się, aby wszystko, w co wierzysz w nauce o mózgu, było okazją do zajęcia się szkolnymi badaniami nad mózgiem, ZANIM twój dubler wyruszy z domu do szkoły.

W przypadku, gdy twój Zajęcia korekcyjno kompensacyjne Warszawa dubler wyrusza na studia, istnieje fenomenalna szansa, że weźmie udział w początkowym (w każdym razie) kursie badań nad mózgiem. Większość szkół klinicznych, uniwersytetów nauk humanistycznych, szkół teologicznych i szkół instruktorskich oczekuje od studentów otwartości na badania mózgu. Nauka o mózgu jest jednym z najbardziej znanych kierunków studiów licencjackich w publicznych i chrześcijańskich szkołach i na uczelniach. Rekrutacja do szkół na kursy nauki o mózgu dominuje nad każdą inną dyscypliną logiczną. Chrześcijańscy dublerzy są przez większość czasu źle przygotowani do przeciwstawienia się reakcjom chrześcijaństwa i kontr-chrześcijańskiej perspektywie wprowadzonej przez obecne badania mózgu. Materiał pokazany na początkowych kursach nauki o mózgu będzie kwestionował ich perspektywę. Wytyczne na poziomie uniwersyteckim we współczesnej nauce o mózgu są w większości sceptyczne i humanistyczne. Biura badań mózgu często są domem dla największego wroga wykształconych chrześcijan na terenie szkoły. Podsumowując, nauczyciele zajmujący się badaniami nad mózgiem mają wyższy stopień racjonalizmu, niedowierzania i sekularyzmu. Nauczyciel zajmujący się badaniami nad mózgiem prawdopodobnie nie będzie uwzględniał chrześcijańskiej perspektywy twojego dziecka i może uważać je za nieformalne, nierozsądne, pedantyczne, wyzyskujące, kontrolujące, hamujące, surowe i łatwowierne.

W przypadku, gdy nauka o mózgu jest pełna takiego ryzyka, czy chrześcijańscy samoucy nie powinni jej całkowicie odrzucić? Być może. Czy jednak skromne badanie Bożego stworzenia nie jest częścią kochania Boga za pomocą własnego mózgu? Czy wszyscy chrześcijanie, a także chrześcijańscy samoucy, mają obowiązek badać Boże stworzenie? Wypełnia tę odpowiedzialność, by zbadać Jego najbardziej fantastyczne stworzenie; Ludzkość? Czy ten obowiązek obejmowałby opiekę nad ludzkością? Jednak spory między obecnymi badaniami nad mózgiem a perspektywą chrześcijańską są liczne i niebezpieczne, błędem byłoby całkowite odrzucenie badań nad mózgiem przez chrześcijan.

Rzeczywistość jest taka. Począwszy od Darwinowskiego Punktu wyjścia gatunków, wszystkie nauki, w tym badania mózgu, przeszły przemianę. Informacje logiczne zostały odszyfrowane w sposób wykluczający potężne przekonania. Darwinowski postęp narzucił chrześcijańskiemu pojmowaniu życia (nauce), a następnie próbował odrzucić wszystko, co chrześcijańskie. Postęp Darwina narzucił chrześcijańskiemu pojmowaniu człowieka (badania mózgu), a następnie próbował zakazać wszystkiego, co chrześcijańskie.

Badanie ducha, psychiki, mózgu i zachowania (nauka o mózgu) jest prawidłowe i odpowiednie dla chrześcijańskich samouków. Celem chrześcijańskiego szkolnictwa w zakresie nauk ścisłych, nauk fizycznych, filozofii religii, nauk ścisłych i badań nad mózgiem jest zrozumienie Bożego stworzenia i, jak to określił Johannes Kepler, „uwierzenie w Boże rozważania po Nim”. Chrześcijanie mają obowiązek deklarowania chrześcijańskiej perspektywy w świecie naukowym, a chrześcijańscy samoucy mają potencjalną szansę na kierowanie tą pracą. Stowarzyszenie samouków w badaniu nauk o mózgu jest istotną częścią tej pracy.

Teraz przejrzyj swój ulubiony zestaw do samodzielnego uczenia się. Policz ilość tekstów naukowych, fizycznych, historycznych i naukowych (oraz każdej innej dyscypliny szkolnej) napisanych zgodnie z chrześcijańskim punktem widzenia. Części prawda? Teraz policz ilość wiadomości naukowych o mózgu. Zero prawda? Ten artykuł sugeruje, że brak materiału dla chrześcijańskich samouków, który mógłby skoncentrować się na badaniach mózgu, jest elementem tych ekspertów, o których mowa w początkowej części.

Osoby, które potępiają naukę o mózgu, zarzucają sieci zbyt szeroko. Ci w sieci iw świecie chrześcijańskim, którzy ganią badania nad mózgiem, w większości potępiają „kierowanie” nauką o mózgu. Reakcje mogą być słuszne, ale badania mózgu to znacznie więcej niż kierowanie. Nie jest celem tego artykułu ocena reakcji gui